Executive
vadības
Kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

2024. gada pavasara datumi tiks precizēti

9.00 – 12.00

Tiešsaistē

EUR 970 + PVN

Michael Wells

MI balstīta uzņēmējdarbība vadītājiem

Šis vadības kurss sniedz gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas mākslīgā intelekta (MI) balstītas uzņēmējdarbības jomā, vadot studentus no idejas ģenerēšanas līdz konkurētspējīgas idejas izstrādāšanai. Dalībnieki mācīsies pielietot uz MI balstītu ideju izstrādi un tirgus izpēti, izstrādāt uzņēmējdarbības modeļus, izmantojot Lean Startup principus, veidot uz datiem balstītus biznesa plānus un prezentācijas, kā arī gūs ieskatu finanšu plānošanā, intelektuālā īpašuma jautājumos un komandas vadībā uzņēmumos. Kurss ir vērsts arī uz prezentēšanas mākslas apgūšanu, un tajā var piedalīties topošie uzņēmēji un uzņēmumu vides inovatori. Lai apmeklētu šo kursu nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas.

1. NEDĒĻA

TBC

Ievads uzņēmējdarbībā un mākslīgā intelekta ideju radīšanā, tirgus izpēte un konkurentu analīze, ideju skrīnings
2. NEDĒĻA

TBC

Lean Startup/Bootstrapping principi un finansēšana, klientu segmentācija un mērķauditorijas noteikšana, minimālā dzīvotspējīgā produkta (MVP) un biznesa modeļa izstrāde.
3. NEDĒĻA

TBC

Finanšu plānošana un naudas plūsma, Intelektuālais īpašums un šķēršļi ienākšanai tirgū, Uzņēmēju komandu veidošana un vadīšana.
4. NEDĒĻA

TBC

Izaugsmes un mērogošanas stratēģijas, Biznesa plānošana un prezentācija, Finansēšanas ceļi
5. NEDĒĻA

TBC

Uzņēmuma klātienes apmeklējums un prezentācija
6. NEDĒĻA

TBC

Pitch Deck izveide, prakse un savstarpējā atgriezeniskā saite, noslēguma Pitch konkurss

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • Visu sesiju apmeklējums,
  • Aktīva dalība grupas aktivitātēs,
  • Veiksmīga uzņēmējdarbības prezentācija kursa noslēgumā.

Pieteikšanās termiņš: Novembris: 1. novembri

Kursa maksa: 970 Eur + PVN

MI balstīta uzņēmējdarbība vadītājiem

EUR 970 + PVN

Michael Wells

2024. gada pavasara datumi tiks precizēti

9.00 – 12.00

Tiešsaistē

Šis vadības kurss sniedz gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas mākslīgā intelekta (MI) balstītas uzņēmējdarbības jomā, vadot studentus no idejas ģenerēšanas līdz konkurētspējīgas idejas izstrādāšanai. Dalībnieki mācīsies pielietot uz MI balstītu ideju izstrādi un tirgus izpēti, izstrādāt uzņēmējdarbības modeļus, izmantojot Lean Startup principus, veidot uz datiem balstītus biznesa plānus un prezentācijas, kā arī gūs ieskatu finanšu plānošanā, intelektuālā īpašuma jautājumos un komandas vadībā uzņēmumos. Kurss ir vērsts arī uz prezentēšanas mākslas apgūšanu, un tajā var piedalīties topošie uzņēmēji un uzņēmumu vides inovatori. Lai apmeklētu šo kursu nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas.

1. NEDĒĻA

TBC

Ievads uzņēmējdarbībā un mākslīgā intelekta ideju radīšanā, tirgus izpēte un konkurentu analīze, ideju skrīnings
2. NEDĒĻA

TBC

Lean Startup/Bootstrapping principi un finansēšana, klientu segmentācija un mērķauditorijas noteikšana, minimālā dzīvotspējīgā produkta (MVP) un biznesa modeļa izstrāde.
3. NEDĒĻA

TBC

Finanšu plānošana un naudas plūsma, Intelektuālais īpašums un šķēršļi ienākšanai tirgū, Uzņēmēju komandu veidošana un vadīšana.
4. NEDĒĻA

TBC

Izaugsmes un mērogošanas stratēģijas, Biznesa plānošana un prezentācija, Finansēšanas ceļi
5. NEDĒĻA

TBC

Uzņēmuma klātienes apmeklējums un prezentācija
6. NEDĒĻA

TBC

Pitch Deck izveide, prakse un savstarpējā atgriezeniskā saite, noslēguma Pitch konkurss

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • Visu sesiju apmeklējums,
  • Aktīva dalība grupas aktivitātēs,
  • Veiksmīga uzņēmējdarbības prezentācija kursa noslēgumā.

Pieteikšanās termiņš: Novembris: 1. novembri

Kursa maksa: 970 Eur + PVN