Executive
vadības
Kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

Pirmdienās, No 8.janvāra – 15.aprīlim

18:00 – 21:00

Klātienē

EUR 750 + PVN

Daiga Ērgle

Cilvēkresursu vadība

Šī kursa mērķis ir palielināt studentu izpratni par cilvēkresursu vadības ietekmi organizācijā un efektīva cilvēkresursu atbalsta pamatprincipiem organizācijas stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Kursa specifiskie mērķi ir šādi: attīstīt studentu zināšanas par galvenajām cilvēkresursu vadības funkcijām un to pamatā esošajām teorētiskajām koncepcijām; uzlabot studentu analītiskās prasmes saistībā ar cilvēkresursu vadības prakses īstenošanu dažādās organizācijās; un veidot vispārēju izpratni par stratēģiskajiem un operatīvajiem cilvēkresursu procesiem, piemēram, par šādiem jautājumiem plānošana, atlase, darba rezultātu vadība, motivēšana un atalgojums, darbinieku apmācība un attīstība.

Nr Tēma
1. nodarbība: Praktiskas vadlīnijas veiksmīgām studijām;

Ievads stratēģiskajā personāla vadībā.

2. nodarbība: Vadība postpandēmiskā pasaulē

Attālinātais un hibrīdais darbs

3. nodarbība Cilvēkresursu dati un analīze

Cilvēkresursu plānošana, organizatoriskā struktūra un darba vietu plānošana

Nodarbinātības tiesiskais regulējums

4. nodarbība Darba devēja un personīgā zīmola veidošana

Personāla atlase

Personāla atlases tehnoloģiju platformas

5. Nodarbība: Darbinieku atlase

Uzņemšana darbā

6. nodarbība: Organizācijas apmācību vajadzību noteikšana

Individuālā attīstība

Talantu pārvaldība

HR tehniskie risinājumi apmācību atbalstam

7. nodarbība Darba izpildes pārvaldība

Koučings

8. nodarbība Darbinieku pieredze un iesaistīšanās

Darbinieku noturēšana

HR tehnoloģiju platformas darbinieku pieredzes pārvaldībai

9.nodarbība Atlīdzības pārvaldība:

Atalgojuma politikas izstrāde

Finansiālā un nefinansiālā atlīdzība

10. nodarbība Cilvēkresursu vadības kā pārmaiņu veicinātāja loma

Dažādu paaudžu pārvaldība darbavietā

11.nodarbība Cilvēkresursu vadības digitalizācija un HR tehnoloģiju platformas

Spēļošana cilvēkresursu vadībā

12.nodarbība Globālā HRM ietekme un tendences

Kursa noslēgums

13.nodarbība Gala projekta prezentācijas
14.nodarbība Gala projekta prezentācijas

Kursa maksa: 750 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Cilvēkresursu vadība

EUR 750 + PVN

Daiga Ērgle

Pirmdienās, No 8.janvāra – 15.aprīlim

Pirmdien,

Klātienē

Šī kursa mērķis ir palielināt studentu izpratni par cilvēkresursu vadības ietekmi organizācijā un efektīva cilvēkresursu atbalsta pamatprincipiem organizācijas stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Kursa specifiskie mērķi ir šādi: attīstīt studentu zināšanas par galvenajām cilvēkresursu vadības funkcijām un to pamatā esošajām teorētiskajām koncepcijām; uzlabot studentu analītiskās prasmes saistībā ar cilvēkresursu vadības prakses īstenošanu dažādās organizācijās; un veidot vispārēju izpratni par stratēģiskajiem un operatīvajiem cilvēkresursu procesiem, piemēram, par šādiem jautājumiem plānošana, atlase, darba rezultātu vadība, motivēšana un atalgojums, darbinieku apmācība un attīstība.

Nr Tēma
1. nodarbība: Praktiskas vadlīnijas veiksmīgām studijām;

Ievads stratēģiskajā personāla vadībā.

2. nodarbība: Vadība postpandēmiskā pasaulē

Attālinātais un hibrīdais darbs

3. nodarbība Cilvēkresursu dati un analīze

Cilvēkresursu plānošana, organizatoriskā struktūra un darba vietu plānošana

Nodarbinātības tiesiskais regulējums

4. nodarbība Darba devēja un personīgā zīmola veidošana

Personāla atlase

Personāla atlases tehnoloģiju platformas

5. Nodarbība: Darbinieku atlase

Uzņemšana darbā

6. nodarbība: Organizācijas apmācību vajadzību noteikšana

Individuālā attīstība

Talantu pārvaldība

HR tehniskie risinājumi apmācību atbalstam

7. nodarbība Darba izpildes pārvaldība

Koučings

8. nodarbība Darbinieku pieredze un iesaistīšanās

Darbinieku noturēšana

HR tehnoloģiju platformas darbinieku pieredzes pārvaldībai

9.nodarbība Atlīdzības pārvaldība:

Atalgojuma politikas izstrāde

Finansiālā un nefinansiālā atlīdzība

10. nodarbība Cilvēkresursu vadības kā pārmaiņu veicinātāja loma

Dažādu paaudžu pārvaldība darbavietā

11.nodarbība Cilvēkresursu vadības digitalizācija un HR tehnoloģiju platformas

Spēļošana cilvēkresursu vadībā

12.nodarbība Globālā HRM ietekme un tendences

Kursa noslēgums

13.nodarbība Gala projekta prezentācijas
14.nodarbība Gala projekta prezentācijas

Kursa maksa: 750 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.