Executive
vadības
Kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

Ceturtdienās, No 11.janvāra – 18.aprīlim

18:00 – 21:00

Klātienē

EUR 750 + PVN

Edgars Voļskis

Finanšu vadības grāmatvedība

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar mūsdienu finanšu grāmatvedības un vadības grāmatvedības pamatjēdzieniem, pamatprincipiem un praksi, lai sniegtu zināšanas par finanšu grāmatvedību un vadības grāmatvedību. Darba spējas lietpratīgi izmantot grāmatvedības pārskatus. Tēmas tiks aplūkotas no lietotāja viedokļa. Grāmatvedības informācijas, galveno uzmanību pievēršot tam, ko grāmatvedības lietotājs informācijai jāzina par grāmatvedību.

Klase Tēma
1. nodarbība: Ievads finanšu grāmatvedībā un vadības grāmatvedībā

Ieskats kursā

2. nodarbība: Grāmatvedība: Informācija lēmumu pieņemšanai

Finanšu pārskatu pamati

3. nodarbība 1. tests

Grāmatvedības cikls: ekonomikas notikumu atspoguļošana

Grāmatvedības cikls: uzkrājumi un atliktie maksājumi

Grāmatvedības cikls: finanšu rezultātu ziņošana

4. nodarbība 2.tests

Gadījuma studijas 1: I daļa (individuāli)

Praktiskā nodarbība

5. Nodarbība: Gadījuma studijas 1: II daļa (individuāli)

Merčendaizinga aktivitātes

Krājumi un pārdoto preču izmaksas

6. nodarbība: 3.tests

Finanšu aktīvi

Ražotnes un nemateriālie aktīvi

7. nodarbība 4.tests

Projektā ieinteresētās personas

Ieinteresēto personu reģistrs;

pilnvaru/interešu noteikšanas tehnika;

pilnvaru/interešu noteikšanas tehnika;

8. nodarbība 5.tests

Naudas plūsmas pārskats

9.nodarbība 6. tests

Vadības grāmatvedība: biznesa partneris

Izmaksu-apjomu-peļņas analīze

10. nodarbība 7. tests

Darba pasūtījums, izmaksu sistēmas un pieskaitāmo izmaksu noteikšana

Procesu izmaksu aprēķināšana

11.nodarbība 8. tests

Gadījuma studijas 3 (grupā)

Atbildīga grāmatvedība un transfertcenu noteikšana

Operatīvā budžeta plānošana

12.nodarbība 9. tests

Pieauguma analīze

13.nodarbība 10.tests

Gadījuma studijas 4 (grupā)

Visaptverošs kursa apskats gala eksāmenam

14.nodarbība Noslēguma eksāmens

Kursa maksa: 750 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Finanšu vadības grāmatvedība

EUR 750 + PVN

Edgars Voļskis

Ceturtdienās, No 11.janvāra – 18.aprīlim

18:00 – 21:00

Klātienē

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar mūsdienu finanšu grāmatvedības un vadības grāmatvedības pamatjēdzieniem, pamatprincipiem un praksi, lai sniegtu zināšanas par finanšu grāmatvedību un vadības grāmatvedību. Darba spējas lietpratīgi izmantot grāmatvedības pārskatus. Tēmas tiks aplūkotas no lietotāja viedokļa. Grāmatvedības informācijas, galveno uzmanību pievēršot tam, ko grāmatvedības lietotājs informācijai jāzina par grāmatvedību.

Klase Tēma
1. nodarbība: Ievads finanšu grāmatvedībā un vadības grāmatvedībā

Ieskats kursā

2. nodarbība: Grāmatvedība: Informācija lēmumu pieņemšanai

Finanšu pārskatu pamati

3. nodarbība 1. tests

Grāmatvedības cikls: ekonomikas notikumu atspoguļošana

Grāmatvedības cikls: uzkrājumi un atliktie maksājumi

Grāmatvedības cikls: finanšu rezultātu ziņošana

4. nodarbība 2.tests

Gadījuma studijas 1: I daļa (individuāli)

Praktiskā nodarbība

5. Nodarbība: Gadījuma studijas 1: II daļa (individuāli)

Merčendaizinga aktivitātes

Krājumi un pārdoto preču izmaksas

6. nodarbība: 3.tests

Finanšu aktīvi

Ražotnes un nemateriālie aktīvi

7. nodarbība 4.tests

Projektā ieinteresētās personas

Ieinteresēto personu reģistrs;

pilnvaru/interešu noteikšanas tehnika;

pilnvaru/interešu noteikšanas tehnika;

8. nodarbība 5.tests

Naudas plūsmas pārskats

9.nodarbība 6. tests

Vadības grāmatvedība: biznesa partneris

Izmaksu-apjomu-peļņas analīze

10. nodarbība 7. tests

Darba pasūtījums, izmaksu sistēmas un pieskaitāmo izmaksu noteikšana

Procesu izmaksu aprēķināšana

11.nodarbība 8. tests

Gadījuma studijas 3 (grupā)

Atbildīga grāmatvedība un transfertcenu noteikšana

Operatīvā budžeta plānošana

12.nodarbība 9. tests

Pieauguma analīze

13.nodarbība 10.tests

Gadījuma studijas 4 (grupā)

Visaptverošs kursa apskats gala eksāmenam

14.nodarbība Noslēguma eksāmens

Kursa maksa: 750 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.