Rīgas Biznesa skolas Direktors/-e

Rīgas Biznesa skola (RBS) kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība ir izveidota 1991. gadā sadarbībā ar Ņujorkas štata Bufalo universitāti ASV un Otavas universitāti Kanādā. Tās darbības mērķis ir nodrošināt modernu un starptautisku izglītību vadītājiem tehnoloģiju laikmetā. RBS atrodas Rīgā, Latvijā, bet nodrošina studijas gan vietējiem, gan ārvalstu studentiem.

RBS šobrīd ir viena no vadošajām biznesa skolām Baltijā, piedāvā vadības programmas bakalaura un maģistra līmenī angļu valodā, kā arī ieņem nozīmīgu lomu augstākās izglītības attīstībā un inovāciju nodrošināšanā Latvijā.

RBS ir pirmā augstākās izglītības iestāde reģionā, kas piedāvā Ziemeļamerikas vadības stila MBA programmu. Maģistrantūras līmenī skola piedāvā Executive MBA un Professional MBA studiju programmas, kā ar attīsta dažādus tematiskos kursus vadītājiem. Bakalaura līmenī RBS piedāvā divas programmas – Biznesa vadības bakalauru un 2019. gadā izveidoto starpdisciplināro IT un vadības programmu. RBS nodrošina arī augstākās kvalitātes angļu valodas apmācību RBS akadēmisko programmu atbalstam, kā arī individuālo un korporatīvo klientu profesionālām vajadzībām. RBS ir nozīmīgs vairāku Eiropas Savienības finansētu izglītības inovāciju programmu koordinētājs Latvijā.

RBS ir vairāk nekā tūkstotis MBA programmas absolventu, no kuriem liela daļa ieņem vadošus amatus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

DARBA PIENĀKUMI:

 • Vadīt un organizēt Rīgas Biznesa skolas darbu
 • Plānot, koordinēt un uzraudzīt pakļautībā esošo darbinieku un struktūrvienību darbu
 • Piesaistīt akadēmisko personālu
 • Direktoram jāuzņemas vadība kopā ar vadības komandu attīstīt skolas piedāvājumu un reputāciju, kā arī jāstiprina sadarbība ar RBS atbalstītājiem, uzņēmumiem, sabiedriskajām organizācijām un valsts iestādēm

PRASĪBAS:

 • Stratēģisks redzējums un vīzija, lai turpinātu piedāvāt augstas kvalitātes starptautiski atzītu biznesa izglītību Baltijas reģionā
 • Izpratne par sabiedriski politiskajiem procesiem un padziļināta izpratne par mūsdienu augstāko izglītību
 • Izcilas komunikācijas prasmes
 • C2 līmeņa latviešu valodas zināšanas un izcilas angļu valodas zināšanas
 • Doktora grāds tiks uzskatīts kā priekšrocība

PIEDĀVĀJAM:

 • Stabilu atalgojumu 3025 EUR bruto ar maksimālo pieļaujamo koeficientu “5” (akadēmisks amats). Amata algas koeficients tiks piemērots, ņemot vērā kandidāta pieredzi un prasmes;
 • Darbu profesionālā augstākās izglītības iestādē;
 • Veselības apdrošināšanas līdzmaksājumu pēc pārbaudes laika;
 • Sociālās garantijas un iespēju bez maksas izmantot RTU trenažieru zāli, Ķīpsalas peldbaseinu un saunu.

Direktors ir tieši pakļauts Rīgas Tehniskās universitātes rektoram un tiek iecelts amatā uz piecu (5) gadu termiņu.

Kandidatūras pieteikumu (ieskaitot motivācijas vēstuli, CV un trīs personu vārdus un kontaktinformāciju atsauksmēm) jāiesniedz elektroniski līdz 2023. gada 5. februārim, nosūtot Lienei Loginai, e-pasts: liene.logina@rbs.lv, telephone: + 371 67089800.

Mēs atbalstām iekļaujošu darba vidi, un kandidātus(-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks izmantoti tikai šī atlases konkursa ietvaros.