Pre-University
kursi un piedāvājumi

Riga Business School piedāvā dažādus Pre-University kursus, kuru mērķis ir sniegt skolēniem svarīgākās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai viņi spētu veiksmīgi nokārtot gala eksāmenus un pārliecinoši uzsākt universitātes gaitas. Pievienojieties mums jau šodien, lai pilnībā izmantotu savu potenciālu! Pievienojieties mums jau šodien, lai pilnībā izmantotu savu potenciālu!

Marts – Maijs 2025

darbdienu vakaros

Klātienē

Latviešu valodā

Sagatavošanās 9.klases matemātikas eksāmenam

Šis sagatavošanas kurss matemātikas eksāmenam paredzēts skolēniem, kuri vēlas koncentrēti un sistemātiski atkārtot matemātikas tēmas, kuras jāzin 9.klasi beidzot, kā arī apgūt galvenās eksāmena rakstīšanas stratēģijas un nianses.

Kopīgās diskusijās un patstāvīgos darbos trenēsim jau esošas zināšas un prasmes pielietot standartsituāciju un kompleksu problēmsituāciju risināšanā. Tāpat arī apskatīsim vairākus iespējamus viena uzdevuma risinājuma veidus, kas noteikti pavērs plašāku skatu uz piedāvātajām problēmsituācijām un pārliecību par uzdevuma risinājumu daudzveidību un savām spējām.

Kursa ietvaros trenēsim arī matemātikas valodu, kas eksāmenā ir ietverta kā atsevišķa sasniedzamo rezultātu grupa, tādā veidā apstiprinot paši sev, ka izprotam terminu un jēdzienu pareizu pielietojumu.

Grafiks

Nedēļa Tēma

1.

Ievads un kursa plāns.

Valsts eksāmena matemātikā (CE) galvenās iezīmes.
Skaitliskas un algebriskas izteiksmes, to pārveidojumi.

2.

Kvadrātsaknes.

Pakāpes.

3.

Lineāri vienādojumi.
Kvadrātvienādojumi.

4.

Lineāras nevienādības.
Kvadrātnevienādības.

5.

Funkcijas un to pētīšana (lineāra, apgrieztās proporcionalitātes, kvadrātfunkcija).

6.

Vienādojumu un nevienādību sistēmas.

7.

Kombinatorika un varbūtības teorija.
Algebriskā un ģeometriskā progresija.

8.

Plaknes un telpiskas figūras.

9.

Elementi un sakarības taisnleņķa trijstūrī.
Pitagora teorēma, trigonometriskās sakarības.
Vienādi un līdzīgi trijstūri.

10.

Ievilkts, apvilkts riņķis (trijstūrī, četrstūrī).
Neskaidrie jautājumi un precizējumi.

Uzņešanas noteikumi

Iepriekšējā semestra angļu valodas atzīme vismaz 6.

Kursa noteikumi

  • Apmeklējums vismaz 75% (8 no 10 nodarbībām).
  • Sekmīgi izpildītas visas kursa prasības (uzdevumi, paraugeksāmeni).

Maksa

310 EUR (iespējams dalīt divos maksājumos).

Pieteikšanās

Jautājumu gadījumā sazināties ar sandija.berzina@rbs.lv / +37167089800

Interesē citi kursi?

Sagatavošanās 9.klases matemātikas eksāmenam

Marts – Maijs 2025

darbdienu vakaros

Klātienē

Latviešu valodā

Grafiks

Nedēļa Tēma

1.

Ievads un kursa plāns.

Valsts eksāmena matemātikā (CE) galvenās iezīmes.
Skaitliskas un algebriskas izteiksmes, to pārveidojumi.

2.

Kvadrātsaknes.

Pakāpes.

3.

Lineāri vienādojumi.
Kvadrātvienādojumi.

4.

Lineāras nevienādības.
Kvadrātnevienādības.

5.

Funkcijas un to pētīšana (lineāra, apgrieztās proporcionalitātes, kvadrātfunkcija).

6.

Vienādojumu un nevienādību sistēmas.

7.

Kombinatorika un varbūtības teorija.
Algebriskā un ģeometriskā progresija.

8.

Plaknes un telpiskas figūras.

9.

Elementi un sakarības taisnleņķa trijstūrī.
Pitagora teorēma, trigonometriskās sakarības.
Vienādi un līdzīgi trijstūri.

10.

Ievilkts, apvilkts riņķis (trijstūrī, četrstūrī).
Neskaidrie jautājumi un precizējumi.

Uzņešanas noteikumi

Iepriekšējā semestra angļu valodas atzīme vismaz 6.

Kursa noteikumi

  • Apmeklējums vismaz 75% (8 no 10 nodarbībām).
  • Sekmīgi izpildītas visas kursa prasības (uzdevumi, paraugeksāmeni).

Maksa

310 EUR (iespējams dalīt divos maksājumos).

Pieteikšanās

Jautājumu gadījumā sazināties ar sandija.berzina@rbs.lv / +37167089800

Interesē citi kursi?