Ievads
matemātiskajā
argumentācijā

Kurss ir paredzēts vidusskolēniem, lai atsvaidzinātu un sistematizētu skolēnu matemātiskās zināšanas un sekmīgi nokārtotu universitātes iestājeksāmenus.
Skolēni tiks aicināti pielietot matemātiskās metodes gan standarta situācijās, gan retāk sastopamās matemātiskajās problēmās, tādējādi paceļot savu izpratni par matemātiskajām problēmām nākamajā līmenī. Šis kurss arī sagatavos nākamos Rīgas Biznesa skolas bakalaura studentus augsta līmeņa matemātikai, kas nepieciešama daudzos kursos.

Ievads
matemātiskajā
argumentācijā

Kurss ir paredzēts vidusskolēniem, lai atsvaidzinātu un sistematizētu skolēnu matemātiskās zināšanas un sekmīgi nokārtotu universitātes iestājeksāmenus.
Skolēni tiks aicināti pielietot matemātiskās metodes gan standarta situācijās, gan retāk sastopamās matemātiskajās problēmās, tādējādi paceļot savu izpratni par matemātiskajām problēmām nākamajā līmenī. Šis kurss arī sagatavos nākamos Rīgas Biznesa skolas bakalaura studentus augsta līmeņa matemātikai, kas nepieciešama daudzos kursos.

Informācija par kursu

KAD

Datums tiks precizēts

KURSA INTENSITĀTE

1x nedēļā 2 akadēmiskās stundas

AKADĒMISKĀS STUNDAS

24

CENA

364,00 EUR (var maksāt vairākos maksājumos)

Minimālais angļu valodas zināšanu līmenis

Ar priekšzināšanām

Lai uzzinātu sīkāku informāciju un saņemtu konsultāciju, lūdzu, sazinieties ar:
sandija.berzina@rbs.lv / +371 67089800

Manuprāt, galvenā problēma vairumam studentu nav pašsaprotamais “viņi nezina/nesaprot matemātiku kā zināšanu kopumu”. Milzīga matemātikas daļa ir argumentācija – loģikas, pielietojamības, problēmu risināšanas un arī radošuma izteiksmē; citiem vārdiem sakot, matemātika nozīmē ievērot un pielietot mūsu realitātē esošos modeļus un sakarības. Tādējādi šis kurss cenšas ne tik daudz mācīt matemātiku, cik sniegt ieskatu šajās sakarībās.

Kristīne Ševčenko

Pasniedzēja

Manuprāt, galvenā problēma vairumam studentu nav pašsaprotamais “viņi nezina/nesaprot matemātiku kā zināšanu kopumu”. Milzīga matemātikas daļa ir argumentācija – loģikas, pielietojamības, problēmu risināšanas un arī radošuma izteiksmē; citiem vārdiem sakot, matemātika nozīmē ievērot un pielietot mūsu realitātē esošos modeļus un sakarības. Tādējādi šis kurss cenšas ne tik daudz mācīt matemātiku, cik sniegt ieskatu šajās sakarībās.

Kristīne Ševčenko

Pasniedzēja