RBS Absolventu atbalsts

Absolventu asociācija pateicas par atbalstu. Jūsu ieguldījums tiks novērtēts un izmantots visdažādākajiem mērķiem, piemēram,
STIPENDIJAS, TĪKLOŠANAS PASĀKUMI, PUBLISKĀS LEKCIJAS utt.

Ja vēlaties palīdzēt
Absolventu asociācijai,
lūdzu, veiciet ziedojumu:

Absolventu asociācijas bankas konts
Rīgas Biznesa skolas Absolventu asociācija
Skolas iela 11, Rīga, LV-1010
Reģ.nr. 40008061874
A/s “Swedbank”
S.W.I.F.T. kods: HABA LV 22
Konta Nr. LV51HABA0551007259646

RBS Absolventu asociācija pateicas par jūsu ieguldījumu!

RBS Absolventu atbalsts

Absolventu asociācija pateicas par atbalstu. Jūsu ieguldījums tiks novērtēts un izmantots visdažādākajiem mērķiem, piemēram,
STIPENDIJAS, TĪKLOŠANAS PASĀKUMI, PUBLISKĀS LEKCIJAS utt.

Ja vēlaties palīdzēt
Absolventu asociācijai,
lūdzu, veiciet ziedojumu:

Absolventu asociācijas bankas konts
Rīgas Biznesa skolas Absolventu asociācija
Skolas iela 11, Rīga, LV-1010
Reģ.nr. 40008061874
A/s “Swedbank”
S.W.I.F.T. kods: HABA LV 22
Konta Nr. LV51HABA0551007259646

RBS Absolventu asociācija pateicas par jūsu ieguldījumu!