MIT J-WEL programma

MIT J-WEL starptautiskajā programmā var piedalīties administratīvais un akadēmiskais personāls, kā arī citi profesionāļi, kas iesaistīti izglītības vadībā un politikas veidošanā. Programmas ietvaros dalībnieki iegūs nepieciešamās kompetences, lai veicinātu savu iesaisti digitalizācijā, inovāciju ieviešanā un iekšējās vadības attīstībā Latvijas augstskolās.

Programma tiek īstenota pa daļām. Trīs gadu laikā tajā piedalīsies līdz pat 66 augstākās izglītības eksperti un uzņēmumu un valsts iestāžu pārstāvji. Papildu programmai tiks izveidots augstākās izglītības kompetences centrs, lai veicinātu izglītības inovāciju ieviešanu un starptautiskās pieredzes pārnesi.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu apmeklējiet: innovationeducation.lv

Studiju programma tiek īstenota saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Rīgas Tehnisko universitāti un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) ietvaros. Riga Business School koordinēs un īstenos programmas ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

MIT J-WEL programma

MIT J-WEL starptautiskajā programmā var piedalīties administratīvais un akadēmiskais personāls, kā arī citi profesionāļi, kas iesaistīti izglītības vadībā un politikas veidošanā. Programmas ietvaros dalībnieki iegūs nepieciešamās kompetences, lai veicinātu savu iesaisti digitalizācijā, inovāciju ieviešanā un iekšējās vadības attīstībā Latvijas augstskolās.

Programma tiek īstenota pa daļām. Trīs gadu laikā tajā piedalīsies līdz pat 66 augstākās izglītības eksperti un uzņēmumu un valsts iestāžu pārstāvji. Papildu programmai tiks izveidots augstākās izglītības kompetences centrs, lai veicinātu izglītības inovāciju ieviešanu un starptautiskās pieredzes pārnesi.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu apmeklējiet: innovationeducation.lv

Studiju programma tiek īstenota saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Rīgas Tehnisko universitāti un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) ietvaros. Riga Business School koordinēs un īstenos programmas ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.