Izglītības inovāciju konference “Light Up Latvia” 9. novembrī Rīgā pulcēja gandrīz 300 dalībniekus. Konferences mērķis bija novērtēt inovācijās balstītu augstākās izglītības attīstību Latvijā un veicināt ieinteresēto pušu mijiedarbību. Konferencē uzstājās runātāji no Masačūsetas Tehnoloģiju institūta, Hārvarda Universitātes, Bufalo Universitātes, kā arī Latvijas augstskolu, valsts pārvaldes un uzņēmumu līderi.

Dalībnieku vidū bija  izglītības vadītāji, mācībspēki un zinātnieki, dažādu uzņēmumu  vadītāji, valdības amatpersonas un pašvaldību pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, riska kapitāla investori un studenti.

Līdz ar konferenci noslēdzās visas trīs Riga Business School kā RTU struktūrvienības paspārnē esošās Education Innovation Laboratory programmas, kuru ietvaros Latvijas līderi stiprināja inovāciju vadības prasmes Masačūtsetas Tehnoloģiju institūta J-Wel laboratorijas vadībā.

Šīs konferences nozīmīgs notikums bija sešu dažādu Latvijas augstskolu komandu prezentācijas par inovatīviem izglītības projektiem, pie kuriem komandas strādāja kopš gada sākuma Education innovation Laboratory Startēģisku izglītības inovāciju projektu atbalsta programmas ietvaros. Konkursā uzvarēja Noras Jansones-Ratnikas, Andretas Slavinskas, Matīsa Sīļa un Evitas Grigorovičas pārstāvētā Rīgas Stradiņa universitātes komanda ar risinājumu “Digital Skills Development Lab.”

Konferences ietvaros Latvijas vidusskolu programmēšanas skolotāji turpināja apgūt Hārvarda Universitātē izstrādātā datorzinātņu kursa CS50 saturu un metodoloģiju. Apmācības vadīja gan Hārvarda Universitātes lektore Bērnija Longboja, gan Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Indra Kažoka un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotāja Māra Ozola.

Savā uzrunā ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons uzsvēra izglītības sadarbības nozīmi mūsu ekonomikas stiprināšanā, inovāciju veicināšanā un mūsdienu globālo izaicinājumu risināšanā. “Pagājušajā gadā ASV un Latvija atzīmēja diplomātisko attiecību 100 gadu jubileju. Mūsu visu uzdevums ir veidot pamatu nākamajam partnerības gadsimtam, kas nodrošina drošību, spēcīgas demokrātiskas sabiedrības un ekonomisko labklājību. ASV un Latvijas sadarbība izglītības jomā palīdzēs veidot šo nākotni,” ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons

Arī “Times Higher Education” pārstāve Lahina Italmazova savā prezentācijā iezīmēja sadarbības lomu. Augstskolām strādājot kopā gan savā starpā, gan ar industriju, aug kvalitāte visos aspektos, kurus ņem vērā augstskolu reitingi.

Konferences norisi nodrošina Education Innovation Laboratory (EIL), ko atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija un īsteno Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība ciešā sadarbībā ar Masačūtsetas Tehnoloģiju institūta laboratoriju “Abdul Latif Jameel World Education Lab”. EIL tika izveidota, lai veidotu inovāciju ekosistēmu pārmaiņu veidotājiem, ļaujot eksperimentēt ar drosmīgām idejām izglītības nozarē. Konference tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 1.1.1.1.5/18/1/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecības un inovāciju jomā” un Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” līdzekļiem.

Share This Story, Choose Your Platform!