Pirmajam “Inovāciju Akadēmijas” posmam tuvojoties noslēgumam, programmas komanda gatavojas otrajam šīs sezonas posmam – pirmsakselerācijai. Pieteikties “Inovāciju Akadēmijas” pirmsakselerācijas posmam iespējams no 2023. gada 16. oktobra līdz 6. novembrim vietnē inovacijuakademija.lv. Dalība programmas pirmajā daļā nav priekšnosacījums pieteikumam uz tās otro daļu.

“Inovāciju Akadēmijas” pirmajā posmā piedalījās 143 dalībnieki, apgūstot inovatīvas uzņēmējdarbības pamatus.

Programmas dalībnieki ir strādājuši pie ideācijas, līderības jautājumiem, komandu veidošanas, kā arī dažādu nozaru izaicinājumiem, kas tiem ir palīdzējis ģenerēt idejas ar globālu potenciālu un izveidot komandas, ar kurām šīs idejas turpināt attīstīt. Šajā posmā ir izveidotas jau 30 komandas; idejās dominē digitālie risinājumi, ilgtspējas risinājumi, SportTech un FoodTech. Šos risinājumus ir plānots veidot ar mākslīgā intelekta un IoT (lietu interneta) palīdzību gan aplikāciju, gan platformu veidā.

“Inovāciju Akadēmija” otrajā – primsakselerācijas – posmā uzņems līdz piecdesmit komandām, kas strādās pie inovatīvām un globāli mērogojamām idejām. 18 nedēļu laikā jaunizveidotās komandas strādās pie savas biznesa idejas dzīvotspējas pārbaudes, prototipu veidošanas un produktu attīstīšanas. Pirmsakselerācijas posmā pašmāju un ārvalstu mentori komandas nodrošinās ar tādām prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus dinamiskajā jaunuzņēmumu ekosistēmā.

Šis programmas posms norisināsies no 2023. gada 27. novembra līdz 2024. gada 31. martam. Lai pieteiktos programmai, ir jābūt vismaz divu cilvēku komandai ar papildinošām prasmēm, kas nepieciešamas idejas attīstībai.

“Man ir liels prieks vērot, kā šobrīd noritošajā programmas pirmajā daļā veidojas komandas un tiek noslīpētas risinājumu idejas, lai tālāk ar tām startētu programmas otrajā daļā. “Inovāciju Akadēmijas” nākošajā posmā mēs sagaidām ambiciozas komandas, kas vēlas pārbaudīt savu mērogojamo biznesa ideju dzīvotspēju sadarbībā ar pieredzējušiem mentoriem un dažādu jomu ekspertiem.”

Šīs programmas mērķis ir nodrošināt dalībniekiem visaptverošas zināšanas, mentoringu un resursus, lai dalībnieku inovatīvās idejas pārvērstu dzīvotspējīgos uzņēmumos. Tā ietver plašu tēmu loku, tostarp ideju izstrādi, tirgus izpēti, uzņēmējdarbības plānošanu un prezentāciju potenciālajiem investoriem. “Inovāciju Akadēmija” aicina pieteikties komandas no dažādām nozarēm un ar atšķirīgu pieredzi, jo ideju un pieredzes daudzveidība bieži sekmē revolucionāru inovāciju rašanos.

Viesturs Sosārs
“Inovāciju Akadēmijas” direktors, Riga Business School rezidējošais uzņēmējs

biznesa centra vadītājs: “Aizvadīto divu “Inovāciju Akadēmijas” sezonu rezultātā esam pieredzējuši vairāku veiksmīgu jaunuzņēmumu rašanos. Programmas pasniedzēji un mentori ir veicinājuši jaunuzņēmumu attīstīšanu un, palīdzot dalībniekiem pārvērst viņu inovatīvās koncepcijas veiksmīgos uzņēmumos, radījuši mērogojamus uzņēmumus globālam tirgum.”

Andrejs Berdņikovs

Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūras Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs

“Inovāciju Akadēmiju” organizē Riga Business School kā Rīgas Tehniskās Universitātes struktūrvienība. Programma tiek īstenota ar LIAA Tehnoloģiju biznesa centra un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu.

Share This Story, Choose Your Platform!