Lai veicinātu tehnoloģiju apguvi arī tad, ja ikdienā pamatstudijām izvēlēta cita joma, šajā rudenī ikviens Latvijas augstākās izglītības iestādes students – gan bakalaura, gan arī maģistra studiju programmās – ir aicināts apgūt datorzinātnes un programmēšanas pamatus. Apmācības jau otro reizi nodrošinās Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība. Mācību programma veidota, izmantojot Hārvarda Universitātes datorzinātnes kursu “CS50`s Introduction to The Intellectual Enterprises of Computer Science”. Lai pieteiktos kursam, studentiem jāaizpilda informācija šeit: https://ej.uz/cs50-studentiem.

Ikvienam, kurš sekmīgi nokārtos kursu, tiks piešķirts RTU sertifikāts ar 6 ECTS kredītpunktiem. Studenti, kuri visos uzdevumos sasniegs vismaz 70% vērtējumu, saņems arī Hārvarda Universitātes izsniegtu sertifikātu un verificētu tiešsaistes mācību platformas “edX” sertifikātu 181 eiro vērtībā.

Datorzinātnes un programmēšanas kurss sāksies ar programmēšanas valodu C, kas ir mūsdienu jaunāko programmēšanas valodu pamatā. Pēc tam kursā būs ieskats Python programmēšanas valodā. Tuvojoties semestra beigām, kursā paredzēts iepazīstināt ar SQL datu bāžu veidošanai, kā arī HTML, CSS un JavaScript, ar kuru palīdzību iespējams izveidot tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes. Kursa beigās paredzēts noslēguma darbs.

Kursā kopumā paredzētas 13 klātienes periodā no 4.septembra līdz 30.novembrim. Kursa apguve veidota, pamatojoties uz praksi labākajās universitātēs pasaulē – aktīvu mācīšanos mājās, apgūtā satura pārrunāšanu konsultāciju laikā klātienē, kā arī zināšanu pārbaudes novērtēšanu caur projektu darbu prezentācijām un pārbaudes testu. Nodarbības iespējams apmeklēt gan klātienē Rīga Business School telpās Skolas ielā 11, gan tiešsaistē Zoom platformā. Nodarbības notiek vairākās grupās vienu vakaru nedēļā no 18:00-20:00.

Šāda iespēja vienu semestri apgūt datorzinātnes un programmēšanas pamatus tiek nodrošināta, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Ekonomikas ministrijas finansējumam sabiedrības izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai*.

Programmēšanas prasmes vismaz izpratnes līmenī šodien ir kļuvušas par absolūtu nepieciešamu visās nozarēs. Taču tik strauji mainīgā disciplīnā kā datorzinātnes gan pasniedzējiem, gan studentiem ir liels izaicinājums atrast aktuālāko informāciju. Tāpēc mēs mācāmies no labākajiem. Hārvarda Universitātē izstrādātais kurss ir ieguvis starptautisku atzinību kā efektīvs un mūsdienīgs mācību materiāls. Pagājušajā gadā, pateicoties valsts pārvaldes un biznesa partneru atbalstam, kursu jau apguvuši daudzi studenti, skolēni un skolotāji Latvijā.

Klaudio Rivera
Riga Business School direktors

Iepriekšējo studentu atsauksmes

CS50 kurss sniedz izcilu ievadu dažādās programmēšanas valodās, apskatot tās ne tikai lekcijās, bet arī nostiprinot zināšanas dažādos interesantos uzdevumos. Lektori zinoši, spēj labi izskaidrot tēmu,atbildēt uz jautājumiem un pārādīt dažādus piemērus, kur un kā pielietot iegūtās zināšanas. Paldies!

Agne Namiņa
Latvijas Universitātes biotehnoloģiju doktorante

Es pabeidzu CS50 kursu, jo ir skaidrs, ka bez programmēšanas zināšanām manas nākotnes iespējas ir limitētas,neatkarīgi no karjeras izvēles. Ja jau tagad uzprogrammētas tehnoloğijas man palīdz ikdienas dzīvē – vai nav svarīgi izprast, kas šis palīgs ir?

Dāvis Indriksons
Riga Business School Biznesa un vadības bakalaura programmas students

*Ministru kabineta noteikumi Nr. 315. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi.

Share This Story, Choose Your Platform!