Pēc nominācijas komisijas veiktās kandidātu atlases un RTU rektora apstiprinājuma ar šī gada 26. jūniju par Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības direktoru kļūs Klaudio Rivera. Direktora lomā Klaudio Rivera nomainīs ilggadējo Riga Business School direktoru Jāni Grēviņu.

Riga Business School direktora atlase notiek reizi piecos gados. Nominācijas komisija darbu uzsāka šī gada 5. janvārī. Tās sastāvā bija deviņi dalībnieki ar dažādām lomām Riga Business School darbībā. Pēc atlases publiskas izsludināšanas konkursā pieteicās 25 kandidāti. Uz noslēguma pārrunām uzaicinājumu saņēma trīs kandidāti ar augstāko vērtējumu pēc nominācijas komisijas izvērtējuma.

Sanda Liepiņa, Riga Business School padomnieku konventa vadītāja: “Ir noslēdzies nominācijas komisijas darbs, un RTU rektors apstiprinājis Riga Business School jauno direktoru. Riga Business School stratēģija nākošajiem pieciem gadiem ir mērķtiecīga izaugsme uzņēmējdarbības stiprināšanā tehnoloģiju dominējošā laikā. Inovāciju vadība, digitalizācija un biznesa līderība būs vadošie virzieni nākošo gadu laikā. Riga Business School paredz studentu skaita tālāku izaugsmi, īpaši attīstot apmācības mikrokursu līmenī, attīstot bakalaura un MBA programmas, fokusējoties uz tālāku augsta līmeņa vadītāju apmācību, kā arī Mini MBA programmas piedāvājuma attīstīšanu, un to visu darīt sadarbībā ar vairākām pasaules līmeņa biznesa skolām. Klaudio Riveras redzējums par augstskolas attīstību deva pārliecību, ka skolas stratēģija nonāk īstajās rokās.”

Tālis Juhna, Rīgas Tehniskās universitātes rektors: “Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības studiju programmas, koncentrējoties uz biznesa un inovāciju vadību un digitalizāciju, jau vairāk nekā 20 gadus veiksmīgi iekļaujas plašajā RTU studiju piedāvājumā. Mums kā zinātnes universitātei ir svarīgi studiju procesā iepludināt jaunas, universitātē radītas, zināšanas, attīstīt starpdisciplinaritāti studijās un pētniecībā, kā arī izglītot inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju speciālistus – ne tikai darba ņēmējus, bet darba devējus un nākamos biznesa līderus, tāpēc Riga Business School arī turpmāk būs nozīmīga RTU ekosistēmas sastāvdaļa.”

Klaudio Rivera, nominācijas komisijas un RTU rektora apstiprinātais Riga Business School direktors: “Esmu bijis ar Riga Business School 10 gadus, veidojot un attīstot bakalaura programmas, iedvesmojoties no pasaules labāko universitāšu pieredzes. Paldies par man doto uzticību turpināt Riga Business School attīstību, atnesot uz Latviju labāko biznesa izrāvienam nepieciešamo izglītību. Mans mērķis kopā ar komandu izveidot reģionā spēcīgu biznesa skolu, kuras stiprās puses sakņojas Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta, Bufalo Universitātes, Otavas Universitātes, kā arī Hārvarda Universitātes pieredzē, kas ir Riga Business School sadarbības partneri.”

Jānis Grēviņš, Riga Business School direktors aizvadītos 20 gadus: “Pēc 20 gadiem skolas vadībā esmu gandarīts par komandas paveikto. Izveidotas bakalaura programmas, sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Izglītības un zinātnes ministriju esam attīstījuši sadarbību ar Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtu Latvijas izglītības līderiem un kopā ar Bufalo Universitāti palīdzam augstākās izglītības mācībspēkam apgūt digitālās prasmes. Sadarbībā ar LIAA Tehnoloģiju biznesa centru un Norway Grants Latvia nodrošinām Mini MBA inovāciju vadībā. Novēlu komandai turpināt iesāktos soļus izcilības virzienā.”

Līdz pienākumu pārņemšanai Klaudio Rivera kopā ar Jāni Grēviņu un Riga Business School konsultatīvo padomi nodrošinās visu ikdienas darbu veikšanu, kā arī sagatavošanos skolas nākošajam stratēģiskajam posmam.

RBS ir dibināta 1991. gadā, sadarbojoties RTU, Bufalo Universitātei (ASV) un Otavas Universitātei (Kanāda). RBS piedāvā mācības angļu valodā MBA un EMBA programmās, kur studenti iegūst pasaulē atzītu maģistra profesionālo grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā, kā arī bakalaura programmās, kur iegūst bakalaura grādu starptautisko uzņēmumu vadīšanā vai datorzinātnē un organizāciju tehnoloģijās. Kopā 2019. gada RBS piedāvā arī Mini MBA sadarbībā LIAA. 2023. gadā uzsāktas pirmās Executive education programmas. RBS veicina inovācijas izglītībā: Latvijas augstākās izglītības mācībspēka studiju administrēšana Bufalo Universitātē, MIT izglītības līderu programmu izveide kopā ar IZM, kā arī Hārvarda Universitātes CS50 kursa adaptēšana mācību saturā Latvijas vidusskolās.

 

Papildu informācijai:

Agnese Strazda, Riga Business School komunikācijas un mārketinga direktore, agnese.strazda@rbs.lv

Share This Story, Choose Your Platform!