Vēl viena uzņēmēju grupa absolvē Mini MBA „Inovāciju vadībā”

Riga Business School ir uzticēts nodrošināt Mini MBA studiju programmas saturu „Inovāciju vadībā”. Tas turpina mūsu veiksmīgo ilgtermiņa sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

17. novembris, tieši pirms Latvijas Republikas proklamēšanas dienas, Mini MBA „Inovāciju vadības” grupai bija nozīmīga diena – kursa dalībnieki uzstājās ar noslēguma prezentācijām, kam sekoja izlaidums.

Septītā Mini MBA grupa ir pabeigusi apmācības. Šoreiz apmācību dalībnieki pārstāv tādas nozares kā mobilās komunikācijas, enerģētika un farmācija. Inovāciju vadību apguva studenti, kuru tiešie darba pienākumi ietver inovāciju attīstību, procesu vadību un jaunu produktu izstrādi.

Šī Mini MBA programma nodrošina zināšanas, kā izveidot inovatīvu uzņēmumu, un ļauj studentiem apgūt visus inovāciju radīšanas un ieviešanas procesa posmus: inovāciju nepieciešamību, inovāciju ideju identificēšanu un izvērtēšanu, inovāciju izstrādi un ieviešanu un inovāciju ilgtspēju.

Programmas noslēgumā studenti prezentēja savus projektus, kas aptvēra tādas tēmas kā aprites ekonomika, lietu internets (IoT) un atbalsts labdarībai.

Aldis Greitāns
Riga Business School Mini MBA programmas direktors

Šajā grupā par vislabāko tika atzīta „Stenders” izpilddirektores Kristīnes Grapmanes projekta prezentācija. Savā prezentācijā “Ziepju atkritumu problēmas risināšana” viņa pievērsās ziepju atkritumu problēmai un veidiem, kā apstrādāt un atkārtoti izmantot ziepju pārpalikumus.

Mūsdienu ekonomiskajā un politiskajā vidē, kad nākas darboties nenoteiktības apstākļos, ļoti būtiski ir attīstīt sevi un savus darbiniekus. Augstu vērtēju šīs Mini MBA programmas saturu un tās atbilstību uzņēmējdarbības prasībām. Tāpat atzinība arī lektoriem un viņu profesionalitātei gan teorētiskā, gan uzņēmējdarbības perspektīvā. Programmu iesaku mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem un projektu vadītājiem, īpaši uzņēmumos, kas strādā pie inovācijām – jauniem produktiem, procesiem, kam ir ietekme. Šī ir arī lieliska iespēja paplašināt kontaktu loku un mācīties vienam no otra.

Kristīne Grapmane
STENDERS izpilddirektore:

Ļoti iesaku piedalīties Riga Business School Mini MBA kursā. Apmeklējot to, jūs saņemsiet ļoti strukturētu, skaidru informācijas kopumu. Inovāciju laboratorija bija patiess grūdiens iziet ārpus ierastā, kas sniedza lielisku pieredzi. Pateicos visai komandai par šo ceļojumu!

Agnese Volfa
„Olainfarm” stratēģiskā mārketinga direktore

Mēs novērtējam katra studenta aizrautīgo ieguldījumu savā attīstībā un apsveicam viņus ar šī intensīvā Riga Business School kursa absolvēšanu!

Riga Business School nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īstenotās Mini MBA programmas „Inovāciju vadība” saturu.

Apmācību projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, projekts Nr.1.2.2.3/16/I/003.