Pre-University
kursi

Riga Business School piedāvā dažādus Pre-University kursus, kuru mērķis ir sniegt skolēniem svarīgākās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai viņi spētu veiksmīgi nokārtot gala eksāmenus un pārliecinoši uzsākt universitātes gaitas. Pievienojieties mums jau šodien, lai pilnībā izmantotu savu potenciālu! Pievienojieties mums jau šodien, lai pilnībā izmantotu savu potenciālu!

25.01.-25.04.

17:00 – 18:30

Klātienē

Latviešu valodā

Sagatavošanās 12.klases matemātikas eksāmenam

Šis kurss ir paredzēts skolēniem ar apmierinošām metemātikas zināšanām, kuri tiecas sasniegt augstākus rezultātus eksāmenā.

Tā vietā, lai pārskatītu visu mācību programmu, kurss māca efektīvas problēmu risināšanas prasmes.

Tu iepazīsi eksāmena struktūru un uzdevumu veidus un iemācīsies specifiskas stratēģijas katrai sadaļai. Ej uz eksāmenu ar pārliecību!

“Daudzi skolēni varētu gūt labākus rezultātus matemātikas eksāmenā, ja vērtējam pēc viņu reālajām zināšanām, – bet viņus var mulsināt situācija vai jautājuma frāzējums, un tādējādi viņi var apmaldīties pazīstamā vidē. Tas ir vēl svarīgāk, ieviešot jauno mācību programmu, kas papildu zināšanām koncentrējas uz izpratni un prasmju daudzveidību. Izpratne par dažādu tipu eksāmena jautājumiem un problēmām un spēja tos atšķirt ir noderīga, lai izvēlētos labāko stratēģiju un iegūtu labākos rezultātus – un, protams, lai mazinātu uztraukumu,” Kristīne Ševčenko, kursa pasniedzēja.

Nodarbības

Nedēļa Tēma

25.01.

Ievads.

Valsts eksāmena matemātikā (CE) galvenās iezīmes.

Kā uzsākt gatavošanos?

Uzdevumu paraugi, to analīze.

01.02.

CE pamatdaļas.

Uzdevumu paraugi, to analīze (turpinājums)

08.02.

Zināšanas, izpratne, pamatprasmes un algoritmi. Jautājumu veidi un stratēģiskā pieeja.

Jautājumu veidi un stratēģiskā pieeja.

Kombinatorika, varbūtības, statistika.

15.02.

Algebra: Daļas, racionālas izteiksmes.

22.02.

Algebra: Saknes, pakāpes, ģeometriskā progresija, eksponentfunkcija, logaritmi.

29.02.

Analītiskā ģeometrija: vektori, līniju vienādojumi plaknē.

07.03.

Trigonometriskās funkcijas, izteiksmes, pamatvienādojumi.

14.03.

Ģeometrija plaknē un telpā.

21.03.

Kombinētās prasmes. Kas ir matemātiskie modeļi?

Matemātisku modeļu izveide, analīze, raksturošana

28.03.

Kombinētās prasmes jaunāss situācijās.

Likumsakarību saskatīšana.

04.04.

Pierādīšanas prasmes.

Svarīgākie pierādījumi ģeometrijā.

11.04.

Matemātisku modeļu lietojums situācijās ar praktisku vai citu jomu kontekstu.

18.04.

Eksāmena izmēģinājums: pārbaudi savas stratēģijas!

20.04.

Papildu nodarbība Matemātika II eksāmenam

25.04.

Izmēģinājuma eksāmena analīze.

Jautājumi un atbildes.

27.04. Papildu nodarbība Matemātika II eksāmenam

Uzņešanas noteikumi

Iepriekšējā semestra angļu valodas atzīme vismaz 6.

Kursa noteikumi

  • Apmeklējums vismaz 75% (11 no 14 nodarbībām).
  • Sekmīgi izpildītas visas kursa prasības (uzdevumi, paraugeksāmeni).

Maksa

310 EUR (iespējams dalīt divos maksājumos).

Pieteikšanās

Jautājumu gadījumā sazināties ar sandija.berzina@rbs.lv / +37167089800

Interesē citi kursi?

Sagatavošanās 12.klases matemātikas eksāmenam

25.01.-25.04.

17:00 – 18:30

Klātienē

Latviešu valodā

Šis kurss ir paredzēts skolēniem ar apmierinošām metemātikas zināšanām, kuri tiecas sasniegt augstākus rezultātus eksāmenā.

Tā vietā, lai pārskatītu visu mācību programmu, kurss māca efektīvas problēmu risināšanas prasmes.

Tu iepazīsi eksāmena struktūru un uzdevumu veidus un iemācīsies specifiskas stratēģijas katrai sadaļai. Ej uz eksāmenu ar pārliecību!

“Daudzi skolēni varētu gūt labākus rezultātus matemātikas eksāmenā, ja vērtējam pēc viņu reālajām zināšanām, – bet viņus var mulsināt situācija vai jautājuma frāzējums, un tādējādi viņi var apmaldīties pazīstamā vidē. Tas ir vēl svarīgāk, ieviešot jauno mācību programmu, kas papildu zināšanām koncentrējas uz izpratni un prasmju daudzveidību. Izpratne par dažādu tipu eksāmena jautājumiem un problēmām un spēja tos atšķirt ir noderīga, lai izvēlētos labāko stratēģiju un iegūtu labākos rezultātus – un, protams, lai mazinātu uztraukumu,” Kristīne Ševčenko, kursa pasniedzēja.

Nodarbības

Nedēļa Tēma

25.01.

Ievads.

Valsts eksāmena matemātikā (CE) galvenās iezīmes.

Kā uzsākt gatavošanos?

Uzdevumu paraugi, to analīze.

01.02.

CE pamatdaļas.

Uzdevumu paraugi, to analīze (turpinājums)

08.02.

Zināšanas, izpratne, pamatprasmes un algoritmi. Jautājumu veidi un stratēģiskā pieeja.

Jautājumu veidi un stratēģiskā pieeja.

Kombinatorika, varbūtības, statistika.

15.02.

Algebra: Daļas, racionālas izteiksmes.

22.02.

Algebra: Saknes, pakāpes, ģeometriskā progresija, eksponentfunkcija, logaritmi.

29.02.

Analītiskā ģeometrija: vektori, līniju vienādojumi plaknē.

07.03.

Trigonometriskās funkcijas, izteiksmes, pamatvienādojumi.

14.03.

Ģeometrija plaknē un telpā.

21.03.

Kombinētās prasmes. Kas ir matemātiskie modeļi?

Matemātisku modeļu izveide, analīze, raksturošana

28.03.

Kombinētās prasmes jaunāss situācijās.

Likumsakarību saskatīšana.

04.04.

Pierādīšanas prasmes.

Svarīgākie pierādījumi ģeometrijā.

11.04.

Matemātisku modeļu lietojums situācijās ar praktisku vai citu jomu kontekstu.

18.04.

Eksāmena izmēģinājums: pārbaudi savas stratēģijas!

20.04.

Papildu nodarbība Matemātika II eksāmenam

25.04.

Izmēģinājuma eksāmena analīze.

Jautājumi un atbildes.

27.04. Papildu nodarbība Matemātika II eksāmenam

Uzņešanas noteikumi

Iepriekšējā semestra angļu valodas atzīme vismaz 6.

Kursa noteikumi

  • Apmeklējums vismaz 75% (11 no 14 nodarbībām).
  • Sekmīgi izpildītas visas kursa prasības (uzdevumi, paraugeksāmeni).

Maksa

310 EUR (iespējams dalīt divos maksājumos).

Pieteikšanās

Jautājumu gadījumā sazināties ar sandija.berzina@rbs.lv / +37167089800

Interesē citi kursi?