Biznesa angļu valodas kursi

Programma ir paredzēta, lai uzlabotu jūsu biznesa angļu valodas prasmes, lai jūs varētu pārliecinoši izmantot šo valodu autentiskā vidē: profesionālā, sociālā, akadēmiskā, biznesa pārrunās vai prezentācijās. Tā ir piemērota dalībniekiem ar angļu valodas priekšzināšanām vismaz lower intermediate līmenī.

Katrā nodarbībā strādās divi pasniedzēji, viens lasīšanas daļai, bet otrs – gramatikai. Jūsu prasmes uzlabos personalizēts izrunas treneris, izmantojot godalgotu lietotni ar mākslīgo intelektu.

Informācija par kursu

KAD

Piedāvāts pēc pieprasījuma

KURSA INTENSITĀTE

2 x nedēļā no 18.00 līdz 20.10 (1 klātienes nodarbība, 1 tiešsaistes nodarbība)

Pre-Classes

Individuāli uzdevumi, līdz 30 minūtēm pirms katras nodarbības

AKADĒMISKĀS STUNDAS

96

Mācību maksa (ieskaitot kursa materiālus)

738,14 EUR (var maksāt vairākos maksājumos)

Pirms mācībām jums būs jāpilda praktiskais eksāmens, kam sekos intervija, lai noteiktu jūsu sākotnējo angļu valodas līmeni.
Pieejami 6 dažādi līmeņi no pamata līdz ļoti augstam.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju un saņemtu konsultāciju, lūdzu, sazinieties ar:
sandija.berzina@rbs.lv / +371 67089800

Sertifikāts

Pēc katra semestra jūs saņemsiet sertifikātu, kas ļauj mācīties nākamajā līmenī. Lai saņemtu sertifikātu, jums:
Sekmīgi jāizpilda visas kursa prasības,
Jāapmeklē vismaz 75% nodarbības.

Pielāgoti
kursi jūsu
organizācijai

Ja nepieciešams, jūs varat noorganizēt īpaši izstrādātus angļu valodas apmācību kursus saviem darbiniekiem – no privāta uzņēmuma vai valsts iestādes. Šīs programmas ir balstītas uz stabiliem akadēmiskajiem pamatiem, garantē intensīvu un mērķtiecīgu mācību procesu visos līmeņos un pielieto jūsu uzņēmuma nozarei unikālu terminoloģiju (piemēram, banku pakalpojumi, klientu serviss, pārdošana, mārketings utt.). Papildu varat pieteikties kursiem, kas notiek pēc pieprasījuma, par efektīvu prezentāciju un efektīvu komunikāciju angļu valodā.

Mūsu klientu vidū ir:
LR Valsts kanceleja, LR Labklājības ministrija, LR Centrālā statistikas pārvalde, LR Valsts darba inspekcija, VSIA Latvijas Vēstnesis, AS SEB Banka, AS Baltic International Bank, Nordea Bank Finland PIc Latvijas filiāle, AS Latvijas Gāze, SIA Linstow Center Management, SIA Wurth, SIA Kurbads un KO, SIA Sadales tīkls, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA Graanul Pellets.

PASNIEDZĒJI:

Kumars
Agarvals

MEd, Latvijas Universitāte

Džese Tērners

Varvikas universitāte
Matemātikas bakalaurs (BSc (Hons)),
TESOL

“Labi gramatikas uzdevumi. Studenti aktīvi iesaistās diskusijās. Jauki cilvēki. Jauna pieredze.”

Solvita Mežale

Rīgas Biznesa skolas
Angļu valodas centra bijusī studente:

“Labi gramatikas uzdevumi. Studenti aktīvi iesaistās diskusijās. Jauki cilvēki. Jauna pieredze.”

Solvita Mežale

Rīgas Biznesa skolas
Angļu valodas centra bijusī studente: