8.maijs

Pieteikšanās termiņš

Līdz 8.maijam, izveido un iesniedz līdz 5 minūtēm garu videoklipu, kurā izklāstīts:

  • projekta nosaukumu, autoru/-s, skolu un klasi;
  • definētu problēmu, ko projekts risina;
  • programmēšanas risinājumu, kas demonstrēts darbībā;
  • izklāstītu projekta izstrādes gaitu, galvenos izaicinājumus, panākumus un mācības.

15.maijs

Finālistu paziņošana

3.jūnijs

GitHub saites iesniegšanas termiņš

Finālistiem līdz 3.jūnijam jāiesniedz saite uz Github repozitoriju ar izstrādātā risinājuma kodu un tehnisko dokumentāciju README.md formātā.

10.jūnijs

Fināla prezentācijas klātienē

10.jūnijā finālisti klātienē prezentē savu risinājumu.