Universitātes sagatavošanas kursi ir izcila iespēja
iespēja vidusskolēniem uzlabot savas matemātikas zināšanas
un nostiprināt matemātiskās argumentācijas prasmes.

Universitātes sagatavošanas kursi ir izcila iespēja vidusskolēniem uzlabot savas matemātikas zināšanas un nostiprināt matemātiskās argumentācijas prasmes.

Ievads matemātiskajā
argumentācijā

Kurss ir paredzēts vidusskolēniem, lai atsvaidzinātu un sistematizētu skolēnu matemātiskās zināšanas un sekmīgi nokārtotu universitātes iestājeksāmenus.

Sagatavošanās
un stratēģijas kurss 12. klases matemātikas eksāmenam

Tavs mērķis ir eksāmenā iegūt maksimāli augstu rezultātu. Mūsu mērķis ir palīdzēt tev to sasniegt.

Ievads matemātiskajā
argumentācijā

Kurss ir paredzēts vidusskolēniem, lai atsvaidzinātu un sistematizētu skolēnu matemātiskās zināšanas un sekmīgi nokārtotu universitātes iestājeksāmenus.

Sagatavošanās
un stratēģijas kurss 12. klases matemātikas eksāmenam

Tavs mērķis ir eksāmenā iegūt maksimāli augstu rezultātu. Mūsu mērķis ir palīdzēt tev to sasniegt.