Executive
vadības
Kursi

Piesakieties kursiem par vadības tēmām Riga Business School, lai pārzinātu jaunākās aktualitātes biznesa izglītībā. Neatkarīgi no tā, vai esat nesen absolvējis augstskolu vai pagājuši vairāki gadi, kopš pēdējoreiz bijāt studenta godā, aicinām turpināt izaugsmi. Šī ir iespēja attīstīt un aktualizēt savus talantus.

02.02., 09.02., 16.02., 23.02., 01.03

Piektdienās

9:00 – 13:00

Klātienē

📌Tiks precizēts

Daniels Pavļuts

Padziļinātais biznesa pārrunu kurss

Šis ir padziļināts un ļoti praktisks pārrunu kurss, kurā tiek pētīti gan sarunu stratēģiskie, gan strukturālie aspekti un taktiskās prasmes, lai gūtu panākumus. Kurss aptver virkni tēmu par klasiskajām divu pušu sarunām, daudzpusējām sarunām, starpkultūru un paaudžu sarunām, saskarsmi ar sarežģītiem partneriem un ļaunu taktiku, kā arī manipulāciju atbruņošanu pie sarunu galda.
Šis praktiskais kurss ir paredzēts vadošajiem uzņēmumu vadītājiem un uzņēmumu īpašniekiem, kuriem profesionālā dzīve un veiksmes definīcija ir saistīta ar veiksmīgu darījumu noslēgšanu un sarunu vešanu. Tiek pieņemts, ka dalībniekiem ir iepriekšēja sarunu pamatapmācība un/vai ievērojama praktiskā pieredze biznesa sarunās.

2. februāris

Modulis I:
PĀRRUNU VEŠANAS PAMATI

• Ko darīt un, ko nedarīt pārrunu laikā
• Abpusējs izdevīgums pret pozocionālo kaulēšanos
• Pārrunu strukturālie elementi – Kas?
• Savstarpēju ieguvumu pieeja un citas pieejas
9. februāris

Modulis II
PĀRRUNU PRASMES UN TAKTIKA

• Pārrunu taktiskie elementi – Kā?
• Empātijas nepieciešamība
• Komunikācijas prasmes panākumiem
• Sevis pārvaldīšana
16. februāris

Modulis III
SAREŽĢĪTIE PARTNERI UN KONFLIKTS

• Darbs ar sarežģītiem sarunu partneriem
• Manipulāciju identificēšana un atbruņošana
• Konfliktu vadības pamatprincipi
23. februāris

Modulis IV
DAUDZPUSĒJĀS UN STARPKULTŪRU PĀRRUNAS

• Daudzpusējo pārrunu dinamika
• Koalīcijas veidošanas principi
• Starpkultūru pārrunu pamatprincipi
1. marts

Modulis V
CILVĒKU LASĪŠANA
KOPSAVILKUMS

• Pārrunu stili un veidi
• Sarežģītu, vairāku problēmu darījumu apspriešana
• Sagatavošanās veiksmīgām pārrunām

Mācību maksa 970 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.

Padziļinātais biznesa pārrunu kurss

📌Tiks precizēts

Daniels Pavļuts

02.02., 09.02., 16.02., 23.02., 01.03

Piektdienās

9:00 – 13:00

Klātienē

Šis ir padziļināts un ļoti praktisks pārrunu kurss, kurā tiek pētīti gan sarunu stratēģiskie, gan strukturālie aspekti un taktiskās prasmes, lai gūtu panākumus. Kurss aptver virkni tēmu par klasiskajām divu pušu sarunām, daudzpusējām sarunām, starpkultūru un paaudžu sarunām, saskarsmi ar sarežģītiem partneriem un ļaunu taktiku, kā arī manipulāciju atbruņošanu pie sarunu galda.
Šis praktiskais kurss ir paredzēts vadošajiem uzņēmumu vadītājiem un uzņēmumu īpašniekiem, kuriem profesionālā dzīve un veiksmes definīcija ir saistīta ar veiksmīgu darījumu noslēgšanu un sarunu vešanu. Tiek pieņemts, ka dalībniekiem ir iepriekšēja sarunu pamatapmācība un/vai ievērojama praktiskā pieredze biznesa sarunās.

2. februāris

Modulis I:
PĀRRUNU VEŠANAS PAMATI

• Ko darīt un, ko nedarīt pārrunu laikā
• Abpusējs izdevīgums pret pozocionālo kaulēšanos
• Pārrunu strukturālie elementi – Kas?
• Savstarpēju ieguvumu pieeja un citas pieejas
9. februāris

Modulis II
PĀRRUNU PRASMES UN TAKTIKA

• Pārrunu taktiskie elementi – Kā?
• Empātijas nepieciešamība
• Komunikācijas prasmes panākumiem
• Sevis pārvaldīšana
16. februāris

Modulis III
SAREŽĢĪTIE PARTNERI UN KONFLIKTS

• Darbs ar sarežģītiem sarunu partneriem
• Manipulāciju identificēšana un atbruņošana
• Konfliktu vadības pamatprincipi
23. februāris

Modulis IV
DAUDZPUSĒJĀS UN STARPKULTŪRU PĀRRUNAS

• Daudzpusējo pārrunu dinamika
• Koalīcijas veidošanas principi
• Starpkultūru pārrunu pamatprincipi
1. marts

Modulis V
CILVĒKU LASĪŠANA
KOPSAVILKUMS

• Pārrunu stili un veidi
• Sarežģītu, vairāku problēmu darījumu apspriešana
• Sagatavošanās veiksmīgām pārrunām

Mācību maksa 970 Eur + PVN

Prasības sertifikāta saņemšanai:

  • 80% apmeklējums
  • Aktīva dalība nodarbībās, kas ietver diskusijas grupu un individuālo darbu.